سوم خرداد سال جاری اختتامیه همایش جلوه‌های جهادی شهیدان آقا مهدی باکری و حاج قاسم سلیمانی در مدیریت شهری، با معرفی نفرات برتر برگزار می‌شود. به گزارش قلم پرس، آیین اختتامیه همایش جلوه‌های جهادی شهیدان آقا مهدی باکری و حاج قاسم سلیمانی در مدیریت شهری، سوم خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۹ صبح در مرکز همایش‌های بین‌المللی […]سوم خرداد سال جاری اختتامیه همایش جلوه‌های جهادی شهیدان آقا مهدی باکری و حاج قاسم سلیمانی در مدیریت شهری، با معرفی نفرات برتر برگزار می‌شود.

به گزارش قلم پرس، آیین اختتامیه همایش جلوه‌های جهادی شهیدان آقا مهدی باکری و حاج قاسم سلیمانی در مدیریت شهری، سوم خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۹ صبح در مرکز همایش‌های بین‌المللی خاوران برگزار می‌شود.