سوختگی شیمیائی در یک کارخانه صنایع غذائی موجب مصدومیت چهار نفر شد
سوختگی شیمیائی در یک کارخانه صنایع غذائی موجب مصدومیت چهار نفر شد

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیرحوادث دانشگاه: ترکیدن لوله ماده شیمیائی در یک کارخانه صنایع غذائی سوختگی شیمیائی چهار نفر را منجر شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیرحوادث دانشگاه: ترکیدن لوله ماده شیمیائی در یک کارخانه صنایع غذائی سوختگی شیمیائی چهار نفر را منجر شد.
دکتر فرزاد رحمانی با بیان این مطلب خاطر نشان شد: حوالی ظهر امروز شنبه ۹۹٫۴٫۲۸مقارن ساعت۱۱:۴۲، بدنبال ترکیدن لوله ماده شیمیائی سودسوزآوردر یک کارخانه چهارمرد(۳۲ ،۳۲،۳۵،۳۸ ساله) دچار سوختگی شیمیائی شدند .باتوجه به شرائط مصدومین و نیاز به مرکز درمانی تخصصی سوختگی ، سه مصدوم این حادثه تحت مراقبت تخصصی تیم اورژانس هوائی وفرماندهی تیم هوانیروز به بیمارستان سینا تبریز انتقال یافت و مصدوم دیگر حادثه در بیمارستان شبستر تحت اقدامات درمان یقرار گرفت
. وی افزود: کودک چهار ساله تصادفی با کاهش هوشیاری نیز همراه این مصدومین از بیمارستان فاطمیه شبستر به بیمارستان امام رضا (ع) انتقال یافت.