سقوط عجیب پیکان از روی پل توانیر به پایین + فیلم
سقوط عجیب پیکان از روی پل توانیر به پایین + فیلم

بر اثر سقوط عجیب خودروی پیکان از روی پل توانیر 2 نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرنگار قلم پرس، بر اثر سقوط عجیب خودروی پیکان از روی پل توانیر ۲ نفر مصدوم شدند.

بنا به مشاهدات و گفته های شاهدان عینی خودروی سواری پیکان از روی پل به پایین سقوط و بر روی روی خودروی ساینا افتاده و سپس به خودروی ام وی ام پارک شده در کنار خیابان برخورد میکند

طی این سانجه سرنشینان خودرو ساینا که ۴ نفر بودند تنها ۲ نفر خانم ۳۹ساله و کودک ۱۴ساله با شکایت از درد گردن پس از اقدامات پیش بیمارستانی کادر درمان اوژانس به بیمارستان منتقل شدند.