سدهای اهر و عریس عملیاتی در مرحله کارشناسی مانده است
سدهای اهر و عریس عملیاتی در مرحله کارشناسی مانده است

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس خواستار رسیدگی به وضعیت شغلی دهیاران شد.

به گزارش قلم پرس، بیت الله عبداللهی اظهار داشت: دهیاران افراد زحمتکشی هستند که با وجود داشتن مدارک بالای دانشگاهی به لحاظ شغلی تامین نیستند و باید به آنها رسیدگی شود.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: پروژه بسیاری از سدهای حوزه انتخابیه باقی مانده که بعد از مرحله کارشناسی هنوز به عملیات نرسیده است.

وی افزود: ضمن تشکر از آغاز پروژه استادیوم ورزشی اهر، خواستار تخصیص چمن مصنوعی طبق وعده سال ۹۶ هستیم.

نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: حدود ۲۰ سال است که حقوق برخی نیروهای دستگاه های اجرایی به میزان پایین باقی مانده و هنوز قراردادی هستند که باید تبدیل وضعیت شوند.