معاون فنی و عمرانی شهردار منطقه ۴ تبریز از اجرای عملیات آسفالت‌ریزی کوی شهید سقطی در خیابان شهریار و توزیع ۷۵ تن آسفالت در این کوی خبر داد. به گزارش قلم پرس، جمشید نقش‌کار با بیان این خبر گفت: عملیات آسفالت‌ریزی اساسی و لکه‌گیری سطح معابر در قالب طرح ضربتی نگهداشت شهری به‌صورت مستمر عملیاتی […]معاون فنی و عمرانی شهردار منطقه ۴ تبریز از اجرای عملیات آسفالت‌ریزی کوی شهید سقطی در خیابان شهریار و توزیع ۷۵ تن آسفالت در این کوی خبر داد.

به گزارش قلم پرس، جمشید نقش‌کار با بیان این خبر گفت: عملیات آسفالت‌ریزی اساسی و لکه‌گیری سطح معابر در قالب طرح ضربتی نگهداشت شهری به‌صورت مستمر عملیاتی می‌شود.
وی اضافه کرد: در راستای ساماندهی و بهسازی معابر، عملیات لکه‌گیری آسفالت به صورت ضربتی و روزانه در سطح منطقه چهار اجرا می‌شود.
معاون فنی و عمرانی شهردار منطقه ۴ تبریز گفت: به‌همین منظور، عملیات آسفالت‌ریزی و ساماندهی کوی شهید سقطی در خیابان شهریار با توزیع ۷۵ تن آسفالت اجرا شد.