اکیپ‌های معاونت فنی و عمرانی این منطقه اقدام به اجرای کف سازی در پروژه ساماندهی مسیر مهران رود محدود پل جواهر تا اول سر بالائی ولی عصر (عج) کردند. به گزارش قلم پرس، با توجه به اینکه مسیر مهران رود یکی از شریانی ترین مسیرهای منطقه در زمانهای بارش باران بوده و نقش مهمی در هدایت […]اکیپ‌های معاونت فنی و عمرانی این منطقه اقدام به اجرای کف سازی در پروژه ساماندهی مسیر مهران رود محدود پل جواهر تا اول سر بالائی ولی عصر (عج) کردند.

به گزارش قلم پرس، با توجه به اینکه مسیر مهران رود یکی از شریانی ترین مسیرهای منطقه در زمانهای بارش باران بوده و نقش مهمی در هدایت روان آبها و عدم ایجاد سیل و ورود آب به داخل منازل و مغازه ها در این مسیر دارد، لذا نیاز است تا به صورت کامل عملیات زیرسازی و ساماندهی انجام یابد.
بر همین اساس، یکی از پروژه‌های زیرساختی و مهم منطقه، زیر سازی در محدوده پل جواهر تا اول سر بالائی ولی عصر (عج) واقع در مهران رود است که هم اکنون در مرحله عملیاتی قرار گرفته و اکیپ های معاونت فنی و عمرانی این منطقه انجام می‌دهند.