سید محمد موسویان رئیس شورای حل ختلاف استان اصفهان در گفتگو با میزان از سازش ۲ پرونده به ارزش ۳ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال با تلاش شورای حل اختلاف اصفهان خبر داد و گفت: شورا‌های حل اختلاف نقش بسزایی در صلح و سازش میان مردم و تحقق اهداف قوه قضاییه و اجرای عدالت دارند. […]

سید محمد موسویان رئیس شورای حل ختلاف استان اصفهان در گفتگو با میزان از سازش ۲ پرونده به ارزش ۳ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال با تلاش شورای حل اختلاف اصفهان خبر داد و گفت: شورا‌های حل اختلاف نقش بسزایی در صلح و سازش میان مردم و تحقق اهداف قوه قضاییه و اجرای عدالت دارند.

رئیس شورای حل اختلاف استان اصفهان افزود: با تلاش شعبه ۴۶ شورای حل اختلاف شهرستان اصفهان پرونده‌ای با موضوع مطالبه وجه به ارزش ۱۸۴ میلیون تومان به سازش ختم شد.

وی در ادامه از صلح و سازش در یک پرونده ۱۵۰ میلیون تومانی خبر داد و گفت: با تلاش شعبه ۳۸ شورای حل اختلاف شهرستان اصفهان پرونده‌ای با موضوع مطالبه وجه به ارزش ۱۵۰ میلیون تومان به سازش ختم شد.

انتهای پیام/