با دستور شهردار منطقه ۹، عملیات زیباسازی بصری و محیطی در حوزه استحفاظی این منطقه همچنان ادامه دارد. به گزارش قلم پرس، محمد حسین زاده شهردار منطقه ۹ با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای زیباسازی محیطی و بصری، دیوارهای حاشیه معابر با استفاده از طرح های متنوع در حال نقاشی و رنگ آمیزی […]با دستور شهردار منطقه ۹، عملیات زیباسازی بصری و محیطی در حوزه استحفاظی این منطقه همچنان ادامه دارد.

به گزارش قلم پرس، محمد حسین زاده شهردار منطقه ۹ با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای زیباسازی محیطی و بصری، دیوارهای حاشیه معابر با استفاده از طرح های متنوع در حال نقاشی و رنگ آمیزی است.