زاهدي تا تصمیم نهایی كميته انضباطي در اختیار باشگاه قرار گرفت
زاهدي تا تصمیم نهایی كميته انضباطي در اختیار باشگاه قرار گرفت

در پي اظهارات بازيكن تيم ماشين سازي كميته انضباطي باشگاه تشكيل جلسه داده و در خصوص مسيح زاهدي مدافع اين تيم تصميم گيري می‌کند. به گزارش قلم پرس و به نقل از باشگاه ماشین سازی تبریز، به دنبال اظهارات غیر مسئولانه مسیح زاهدی، بازیکن تیم ماشین سازی در خبرگزاری‌ها در خصوص پرداختی‌های باشگاه و مدیریت، […]

در پي اظهارات بازيكن تيم ماشين سازي كميته انضباطي باشگاه تشكيل جلسه داده و در خصوص مسيح زاهدي مدافع اين تيم تصميم گيري می‌کند.

به گزارش قلم پرس و به نقل از باشگاه ماشین سازی تبریز، به دنبال اظهارات غیر مسئولانه مسیح زاهدی، بازیکن تیم ماشین سازی در خبرگزاری‌ها در خصوص پرداختی‌های باشگاه و مدیریت، کمیته انضباطی باشگاه تشکیل جلسه داده و در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد کرد.

بازیکن تیم ماشین سازی تا زمان تشکیل جلسه و تصمیم نهایی در اختیار باشگاه قرار می‌گیرد.

پیشتر مسیح زاهدی بازیکن تیم ماشین سازی با مصاحبه در برخی از خبرگزاری‌های ورزشی با زیر سوال بردن مدیریت باشگاه و همچنین پرداختی های بازیکنان اظهارات خلاف واقع داشته است.