زاهدی تا تصمیم نهایی کمیته انضباطی در اختیار باشگاه قرار گرفت
زاهدی تا تصمیم نهایی کمیته انضباطی در اختیار باشگاه قرار گرفت

در پی اظهارات بازیکن تیم ماشین سازی کمیته انضباطی باشگاه تشکیل جلسه داده و در خصوص مسیح زاهدی مدافع این تیم تصمیم گیری می‌کند. به گزارش قلم پرس و به نقل از باشگاه ماشین سازی تبریز، به دنبال اظهارات غیر مسئولانه مسیح زاهدی، بازیکن تیم ماشین سازی در خبرگزاری‌ها در خصوص پرداختی‌های باشگاه و مدیریت، […]

در پی اظهارات بازیکن تیم ماشین سازی کمیته انضباطی باشگاه تشکیل جلسه داده و در خصوص مسیح زاهدی مدافع این تیم تصمیم گیری می‌کند.

به گزارش قلم پرس و به نقل از باشگاه ماشین سازی تبریز، به دنبال اظهارات غیر مسئولانه مسیح زاهدی، بازیکن تیم ماشین سازی در خبرگزاری‌ها در خصوص پرداختی‌های باشگاه و مدیریت، کمیته انضباطی باشگاه تشکیل جلسه داده و در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد کرد.

بازیکن تیم ماشین سازی تا زمان تشکیل جلسه و تصمیم نهایی در اختیار باشگاه قرار می‌گیرد.

پیشتر مسیح زاهدی بازیکن تیم ماشین سازی با مصاحبه در برخی از خبرگزاری‌های ورزشی با زیر سوال بردن مدیریت باشگاه و همچنین پرداختی های بازیکنان اظهارات خلاف واقع داشته است.