روسای کمیسیون های «تحقیق» و «اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی» خبرگان انتخاب شدند
روسای کمیسیون های «تحقیق» و «اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی» خبرگان انتخاب شدند

با رای اکثریت اعضا، آیت‌الله احمد جنتی به ریاست کمیسیون «تحقیق» و آیت الله مرتضی مقتدایی به عنوان رئیس کمیسیون «اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی» مجلس خبرگان رهبری انتخاب شدند. به گزارش ایسنا، جلسه کمیسیون‌های «تحقیق» و «اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی» مجلس خبرگان رهبری، ظهر امروز در دبیرخانه این مجلس در قم […]

با رای اکثریت اعضا، آیت‌الله احمد جنتی به ریاست کمیسیون «تحقیق» و آیت الله مرتضی مقتدایی به عنوان رئیس کمیسیون «اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی» مجلس خبرگان رهبری انتخاب شدند.

به گزارش ایسنا، جلسه کمیسیون‌های «تحقیق» و «اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی» مجلس خبرگان رهبری، ظهر امروز در دبیرخانه این مجلس در قم برگزار شد.

در این جلسه رؤسای این دو کمیسیون با رأی اعضاء برای مدت دو سال انتخاب شدند که بر این اساس، آیت‌الله جنتی به عنوان رییس کمیسیون «تحقیق» و آیت الله مقتدایی به عنوان رئیس کمیسیون «اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی» انتخاب شدند.