روز طبیعت در تبریز + گزارش تصویری
روز طبیعت در تبریز + گزارش تصویری

روز ۱۳ فروردین ماه و همزمان با روز طبیعت مردم تبریز در هوای بهاری به دامن طبیعت آمدند. عکس: فاطمه دخت فرج

روز ۱۳ فروردین ماه و همزمان با روز طبیعت مردم تبریز در هوای بهاری به دامن طبیعت آمدند.

عکس: فاطمه دخت فرج