علی اکبر گروسی در گفت وگو با میزان درباره عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی استان آذربایجان غربی گفت: در سال ۹۹ تعداد ۲۱ جلسه در کمیته فرعی و ستاد تشکیل و مشکل ۳۴ واحد تولیدی و صنعتی بررسی شده است. وی ادامه داد: همچنین تعداد ۲۶ فقره درخواست جدید به ستاد واصل شده است و ۶ […]

علی اکبر گروسی در گفت وگو با میزان درباره عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی استان آذربایجان غربی گفت: در سال ۹۹ تعداد ۲۱ جلسه در کمیته فرعی و ستاد تشکیل و مشکل ۳۴ واحد تولیدی و صنعتی بررسی شده است.

وی ادامه داد: همچنین تعداد ۲۶ فقره درخواست جدید به ستاد واصل شده است و ۶ واحد تولیدی دیگر نیز مورد بازرسی مشمولین ستاد قرار گرفته و ۳ واحد تولیدی که سال‌ها تعطیل بودند به چرخه تولید بازگشتند.

انتهای پیام/