شهردار منطقه ۹ تبریز گفت: مشکل چندین ساله تملک ملک واقع در مسیر ۲۴ متری خاوران که باعث رکود این پروژه شده بود، با تلاش و فعالیت همکاران و مساعدت های معاون محترم مالی و اقتصادی شهرداری تبریز مرتفع شد. به گزارش قلم پرس، محمد حسین زاده اظهار کرد: در راستای تسهیل در دسترسی و […]شهردار منطقه ۹ تبریز گفت: مشکل چندین ساله تملک ملک واقع در مسیر ۲۴ متری خاوران که باعث رکود این پروژه شده بود، با تلاش و فعالیت همکاران و مساعدت های معاون محترم مالی و اقتصادی شهرداری تبریز مرتفع شد.

به گزارش قلم پرس، محمد حسین زاده اظهار کرد: در راستای تسهیل در دسترسی و تردد وسائل نقلیه مراجعان و نیز کادر درمانی، احداث خیابان ۲۴ متری در حد غربی بیمارستان مردانی آذر، توسط معاونت فنی و عمرانی این منطقه در حال اجرا است.