رتبه نخست منطقه هشت تبریز در بیشترین میزان افزایش فضای سبزطی سال جاری
رتبه نخست منطقه هشت تبریز در بیشترین میزان افزایش فضای سبزطی سال جاری

رئیس اداره توسعه فضای سبز سازمان پارکهای تبریز با تقدیر از عملکرد شهرداری منطقه هشت تبریز جهت توسعه فضای سبز گفت: طی سال جاری، در میان تمامی مناطق تبریز شاهد بیشترین میزان توسعه فضای سبز در منطقه هشت بوده ایم. به گزارش قلم پرس، علی کوشکسرا با اعلام این خبر اظهار داشت: فضای سبز منطقه […]

رئیس اداره توسعه فضای سبز سازمان پارکهای تبریز با تقدیر از عملکرد شهرداری منطقه هشت تبریز جهت توسعه فضای سبز گفت: طی سال جاری، در میان تمامی مناطق تبریز شاهد بیشترین میزان توسعه فضای سبز در منطقه هشت بوده ایم.

به گزارش قلم پرس، علی کوشکسرا با اعلام این خبر اظهار داشت: فضای سبز منطقه هشت تبریز طی سال جاری یکی از فعال‌ترین مناطق در توسعه و بهسازی فضای سبز شهری است.کوشکسرا با اشاره به اهمیت این توسعه فضای سبز در منطقه مرکزی شهر، تصریح کرد: منطقه هشت به دلیل تراکم موجود و محدودیت‌هایی که در زمینه فضای خالی جهت توسعه فضای سبز مورد نیاز است، از نقاط مهم جهت توسعه فضای سبز به شمار می رود.

وی افزود: این منطقه با کاشت ۱۹ هزار اصله نهال و ۸۳ هزار بوته از انواع درختچه های زینتی در راستای توسعه فضای سبز گام های مثمرثمری برداشته است.رئیس اداره توسعه فضای سبز سازمان پارکهای تبریز خاطرنشان کرد: منطقه مرکزی شهر به دلیل آلودگی هوای بیشتر و حضور شهروندان، نیازمند فضای سبزی بیشتر نسبت به دیگر نقاط شهری است که از همین رو همت این منطقه در راستای توسعه فضای سبز قابل تقدیر است.