راه حل تبدیل شدن به شهر هوشمند برگزاری همایش های نمایش گونه نیست
راه حل تبدیل شدن به شهر هوشمند برگزاری همایش های نمایش گونه نیست

رضا کهولی جوان نحبه تبریزی و فعال حوزه محیط زیست گفت: شهر هوشمند نیازمند بسترسازی مناسب و تغییر نگرش مدیرانه و نمیشه بدون نقشه راه، نادیده گرفتن همه ذی‌نفعان شهری و با مدیران عهد بوق در این مسیر به موفقیت رسید و راه حل این مشکلات هم برگزاری همایش های نمایش گونه نیست! به گزارش قلم […]

رضا کهولی جوان نحبه تبریزی و فعال حوزه محیط زیست گفت: شهر هوشمند نیازمند بسترسازی مناسب و تغییر نگرش مدیرانه و نمیشه بدون نقشه راه، نادیده گرفتن همه ذی‌نفعان شهری و با مدیران عهد بوق در این مسیر به موفقیت رسید و راه حل این مشکلات هم برگزاری همایش های نمایش گونه نیست!

به گزارش قلم پرس، رضا کهولی جوان نحبه تبریزی و فعال حوزه محیط زیست در صفحه اینستاگرامی خود نوشت:

جای خالی استارتاپ‌ها و فرصت‌سوزی در تبریز هوشمند!

شهر هوشمند نیازمند بسترسازی مناسب و تغییر نگرش مدیرانه و نمیشه بدون نقشه راه، نادیده گرفتن همه ذی‌نفعان شهری و با مدیران عهد بوق در این مسیر به موفقیت رسید و راه حل این مشکلات هم برگزاری همایش های نمایش گونه نیست!

◾اگر دوست داریم تبریز در مسیر هوشمندسازی گام برداره؛ باید از تجربیات شهرهای موفق دنیا بهره ببریم و با حمایت از استارتاپ‌های بومی و اعتماد به جوانان متخصص این حوزه از حرکت های بدون محتوا و هر دم بیلی بپرهیزیم!

◾با وجود تعهد و علاقه جدی دکتر ایرج شهین باهر، شهردار محترم و اعضای شورا به هوشمندسازی شهر تبریز، برخی دنبال سواستفاده شخصی از این موضوع و انحراف آن هستند، صادقانه هشدار میدهم اگر با اقدامات خود منافع تبریز را به خطر بیندازند؛ به هر قیمتی کوتاه نمی آییم⁦🙋🏻‍♂️⁩