راهبردهای کلی گام دوم با رویکردهایی خرد، دستورالعمل‌های کاربردی ارائه می‌دهد
راهبردهای کلی گام دوم با رویکردهایی خرد، دستورالعمل‌های کاربردی ارائه می‌دهد

عضو کمیته علمی همایش ملی "شهر پایدار و گام دوم انقلاب": اظهار داشت: راهبردهای کلی گام دوم انقلاب با رویکردهای عملیاتی می‌تواند دستورالعمل‌های کاربردی ارائه دهد.

به گزارش قلم پرس، سعید نیکوخصلت نایب رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی تبریز، با اشاره به ویژگی‌های شهرهای توسعه یافته و درحال توسعه گفت: در کشورهایی که در حال طی مسیر توسعه هستند و نیاز به خط مشی هایی دارند که وفاق ملی داشته باید استانداردهایی را برای ملت و دولت مشخص کند.

وی با برشمردن ویژگی های گام دوم انقلاب، افزود: راهبردهای گام دوم انقلاب با نگاهی کلی می تواند دستورالعمل هایی کاربردی و مشخص شده را برای دولت و وزارتخانه ها ارائه دهد.

نیکوخصلت بر تبیین استراتژی ها و استانداردها و اهداف مشخص و قابل ارزیابی تاکید کرد و گفت: اهدافی در راستای دستورالعمل های گام دوم انقلاب باید تببین شود که قابل ارزیابی، اندازه گیری و قابل دسترسی باشند و رفتارها به نوعی تنظیم شود که ارگان ها، نهادها و سازمان ها موظف باشند خود را به این استانداردها برسانند.

استاد دانشگاه تبریز یادآور شد: رسیدن به شهرپایدار در حوزه های محیط زیست، اجتماعی و اقتصادی در قالب های قابل اندازه گیری و هدف گذاری قابل دسترسی است و اهداف و رویکردها باید به شکل بسته‌های کامل و یکپارچه مدنظر باشند.

وی در تشریح این مهم گفت: برای مثال با توافق و تاکید بر ۱۰ درصد روند کاهش خودروهای فسیلی، ۵ درصد افزایش پیاده راه ها، ۵ درصد افزایش مسیرهای دوچرخه، ۵ درصد افزایش فضای سبز، ۱۰ درصد افزایش تفکیک پسماند و مثلا ۲۰ درصد کاهش مصرف کاغذ در ادارات برای هر سال و متعاقبا مورد تمرکز بر ضمانت اجرایی دستگاه های اجرایی می توانیم موفقیت های بزرگی را در راستای شهرهای پایدار به دست آوریم.

نیکوخصلت در ادامه افزود: در کشور ما تعاملات و ارتباطات بین نهادها باید بیش از پیش تقویت شود و کمبود این ارتباطات باعث می شود اقدامات به شکل جزیره ای صورت گیرد که در نهایت شاهد تکرار اشتباهات گذشته هستیم اما جوامعی همچون ایران نیاز دارند که سیستم ارزیابی هوشمندی را طراحی کنند تا با بازگشت سرمایه های اجتماعی و جلب مشارکت مردم، شاهد ایجاد شهری پایدار باشیم.