جمعی از مدیران شهرداری منطقه ۲ تبریز، با مادر شهید حسین دلربائی دیدار کردند. به گزارش قلم پرس، حسین عالی باف معاون مالی اقتصادی منطقه ۲ و چند تن از مدیران شهری این شهرداری، با مادر شهید گرانقدر حسین دلربائی دیدار کردند. در این دیدار معاون مالی اقتصادی منطقه ۲ ضمن ادای احترام به بردباری […]جمعی از مدیران شهرداری منطقه ۲ تبریز، با مادر شهید حسین دلربائی دیدار کردند.

به گزارش قلم پرس، حسین عالی باف معاون مالی اقتصادی منطقه ۲ و چند تن از مدیران شهری این شهرداری، با مادر شهید گرانقدر حسین دلربائی دیدار کردند.
در این دیدار معاون مالی اقتصادی منطقه ۲ ضمن ادای احترام به بردباری این مادر ارجمند و با قرائت فاتحه به روح شهید گرانقدر حسین دلربائی، تاکید کرد: اهداف و آرمان های شهدا هیچگاه از یادها نخواهد رفت و مردم ایران همواره دنباله رو راه شهیدان هستند.