به گزارش شهریار، نقی جعفری گفت: همکاران محترم شاغل در آتش نشانی و خدمات ایمنی جهت ثبت نام در پودمان آموزشی غیر حضوری می توانند از مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ از طریق سامانه خدمات پرسنلی (ps.tabriz.ir) اقدام کنند.  وی با بیان اینکه همکاران گرامی می توانند جهت مطالعه منابع مربوطه به فایل های الکترونیکی سایت […]

به گزارش شهریار، نقی جعفری گفت: همکاران محترم شاغل در آتش نشانی و خدمات ایمنی جهت ثبت نام در پودمان آموزشی غیر حضوری می توانند از مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ از طریق سامانه خدمات پرسنلی (ps.tabriz.ir) اقدام کنند.
 

وی با بیان اینکه همکاران گرامی می توانند جهت مطالعه منابع مربوطه به فایل های الکترونیکی سایت مراجعه کنند، اظهار کرد: زمان و ساعت برگزاری آزمون از طریق سایت آموزش متعاقباً اعلام خواهد شد .

عناوین دروس به شرح ذیل است:
 رفتار آتش: ۱۶ ساعت
 آنچه باید یک آتش نشان بداند: ۲۰ساعت
 آئین نگارش و مکاتبات اداری: ۲۰ ساعت  
 اخلاق حرفه ای: ۱۶ ساعت