دلربایی نگین فیروزه ای آذربایجان از لنز دوربین + گزارش تصویری
دلربایی نگین فیروزه ای آذربایجان از لنز دوربین + گزارش تصویری

دریاچه ارومیه به‌عنوان دومین دریاچه شور جهان از شهرت جهانی برخوردار است که به سبب بی‌تدبیری دولت‌های اخیر به‌تنهایی و با مظلومیت خاصی در برابر مرگ کامل دست‌وپنجه نرم می‌کند و امروزه نیز در آستانه خشک شدن کامل قرار گرفته است، روزگاری دریاچه ارومیه به‌عنوان نگین فیروزه‌ای آذربایجان مشهور بود به‌گونه‌ای که در سالیان نه […]

دریاچه ارومیه به‌عنوان دومین دریاچه شور جهان از شهرت جهانی برخوردار است که به سبب بی‌تدبیری دولت‌های اخیر به‌تنهایی و با مظلومیت خاصی در برابر مرگ کامل دست‌وپنجه نرم می‌کند و امروزه نیز در آستانه خشک شدن کامل قرار گرفته است، روزگاری دریاچه ارومیه به‌عنوان نگین فیروزه‌ای آذربایجان مشهور بود به‌گونه‌ای که در سالیان نه چندان دور و در زمان پرآبی، این دریاچه به سبب زیبایی و دلربایی منحصربه‌فرد خود با ساحلی نمکی نظر بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب می‌کرد.

عکس: بیژن شیخ علیزاده