دستگاه قضایی آماده حمایت قانونی از سرمایه گذاری های برای ایجاد تولید و اشتغال است
دستگاه قضایی آماده حمایت قانونی از سرمایه گذاری های برای ایجاد تولید و اشتغال است

رئیس دادگستری شهرستان اهر، گفت: دستگاه قضایی شهرستان اهر در کنار تولیدکنندگان و سرمایه گذاران بوده و آماده حمایت قانونی از سرمایه گذاری های مشروع در راستای ایجاد تولید و اشتغال است.

به گزارش قلم پرس به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان آذربایجان شرقی، محمد علی نظری با اشاره سیاست های تحولی رئیس قوه قضائیه در راستای حمایت از تولید و سرمایه گذاری مشروع، اظهار داشت: در زمینه حمایت از تولید کنندگان و سرمایه گذاران، دستگاه قضایی شهرستان اهر فعال بوده و موفقیت های خوبی را به دست آورده است.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در راستای بسترسازی برای سرمایه گذاری های مشروع نقش بسیار با اهمیتی دارد، افزود: در راستای سیاست های رئیس قوه قضائیه اقدامات خوبی برای حمایت از تولید و اشتغال در شهرستان انجام شده و بسترهای لازم برای سرمایه گذاری فراهم است.
رئیس دادگستری شهرستان اهر اضافه کرد: در راستای حمایت از تولید و اشتغال طی شش ماهه نخست سال جاری به صوت مکرر از مراکز تولید و شهرک های صنعتی بازدید شده و به منظور رفع مشکلات با مدیران و مسئولان شرکت گفت و گو شده است.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی شهرستان اهر در کنار تولیدکنندگان و سرمایه گذاران بوده و آماده حمایت قانونی از سرمایه گذاری های مشروع در راستای ایجاد تولید و اشتغال است.