دستگاه‌های مسئول برای توسعه فضای فیزیکی پارک علم و فناوری استان همکاری کنند
دستگاه‌های مسئول برای توسعه فضای فیزیکی پارک علم و فناوری استان همکاری کنند

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در بازدید از مجموعه عصر انقلاب پارک علم و فناوری استان، خواستار همکاری دستگاه‌های مسئول برای رفع مشکلات و چالش‌های توسعه فیزیکی این پارک شد.

جواد رحمتی با قدردانی از نقش تاثیرگذار پارک علم و فناوری و شرکت های فناور در رشد و توسعه علمی و اقتصادی استان، گفت: معاونت عمرانی استانداری برای حل مشکلات پارک در حوزه فضای کالبدی اهتمام جدی دارد.

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی هم در این بازدید ضمن ارائه گزارشی از عملکرد پارک در راستای توسعه اکوسیستم فناوری در استان، خواستار همکاری دستگاه های مسئول برای پیشبرد عملیات عمرانی محوطه سازی و واگذاری اراضی مجتمع عصر انقلاب به شرکت های متقاضی و تامین فضای لازم برای راه اندازی کارخانه نوآوری در استان شد.

در این بازدید همچنین طرح گرنت رشد (اعتبار تحقیقاتی توسعه محصول) رونمایی شد.