در میان ۸۶ کشور جهان/  راهیابی جوان تبریزی به  کنفرانس بین‌المللی  تحقیقات رسانه و ارتباطات
در میان ۸۶ کشور جهان/  راهیابی جوان تبریزی به  کنفرانس بین‌المللی  تحقیقات رسانه و ارتباطات

یاسمین مولانا، محقق جوان و فعال رسانه‌ای تبریزی به عنوان تنها نماینده ایران در کنفرانس بین‌المللی علمی تحقیقات رسانه و ارتباطات حضور می‌یابد. به گزارش قلم پرس،از تبریز، مولانا با دو مقاله علمی در بخش‌های ارتباطات بین‌الملل و ارتباطات زیست‌محیطی کنفرانس IAMCR به سرپرستی مهرداد احمدی استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور شیراز حضور می‌یابد. […]یاسمین مولانا، محقق جوان و فعال رسانه‌ای تبریزی به عنوان تنها نماینده ایران در کنفرانس بین‌المللی علمی تحقیقات رسانه و ارتباطات حضور می‌یابد.

به گزارش قلم پرس،از تبریز، مولانا با دو مقاله علمی در بخش‌های ارتباطات بین‌الملل و ارتباطات زیست‌محیطی کنفرانس IAMCR به سرپرستی مهرداد احمدی استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور شیراز حضور می‌یابد.

یکی از مقاله‌های پذیرفته شده در این کنفرانس به موضوع موانع و پیامدهای پوشش رسانه‌ای ورزش زنان می‌پردازد.

مقاله دیگر ارتباطات زیست‌محیطی در ایران را بررسی کرده و به ارائه طرح ابتکاری در این حوزه می‌پردازد که رویکرد این مقاله مورد توجه داوران این کنفرانس قرار گرفته است.  

یک‌هزار و ۴۲۰ مقاله در کنفرانس IAMCR از ۸۶ کشور پذیرفته شده که در این میان ایران با تنها نمایندگان خود به تحلیل موضوعات ارتباطات زیست‌محیطی و  تصویر ورزش زنان در رسانه‌ها خواهد پرداخت و  یافته‌های علمی خود را در این کنفرانس ارائه خواهند کرد.

کنفرانس IAMCR توسط انجمن علمی تحقیقات رسانه و ارتباطات IAMCR برگزار می‌شود که امسال دانشگاه کشور چین با همراهی اسپانیا میزبان این کنفرانس علمی هستند.

انتهای پیام/س