در سال ۱۴۰۴ می توانیم شاهد احیا دریاچه ارومیه باشیم
در سال ۱۴۰۴ می توانیم شاهد احیا دریاچه ارومیه باشیم

مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه با بیان اینکه برنامه  تثبیت را پشت سر گذاشته‌ایم و با توجه به تأمین منابع مالی از سوی دولت در سال ۱۴۰۴ می توانیم شاهد احیا دریاچه ارومیه باشیم، گفت: در حال حاضر ارتفاع دریاچه کمتر از ۶۰ سانتی متر بوده و به عبارتی با میزان تبخیر ۸۵ سانتی متر در تابستان در آبان ماه سال جاری دوباره سطح دریاچه به همان حالت قبل بازمی‌گردد بر این اساس نباید مغرور شد که دریاچه احیا شده و نیازی به صرفه جویی در آب نیست.

به گزارش قلم پرس، مسعود نجریشی عصر امروز در همایش هم اندیشی سمن‌های غیردولتی در ارتباط با احیای دریاچه ارومیه، با تأکید بر اینکه با ورود سالیانه ۷۵۰ میلیون متر مکعب آب به پیکره دریاچه ارومیه ، می‌توانیم تراز دریاچه را افزایش دهیم افزود: طی جلسات تشکیل شده در اواخر سال ۹۲ مبنی بر تشکیل کارگروه‌ها و همچنان تاکید رئیس جمهور در برنامه‌های انتخاباتی خود بر اهمیت و لزوم احیای دریاچه ارومیه، نیازمند برنامه ای مدن و تشکیلاتی و نظارت و پایش عملکرد آن بوده تا همه اقدامات انجام شده در خصوص احیای دریاچه ارزیابی بود.

وی ادامه داد : بر این اساس تقسیم کار در هیئت دولت، مطالعه برنامه و چگونگی احیای دریاچه ارومیه به ۷۵۰ نفر در داخل کشور و ۵۰ نفر خارج کشور سپرده شد.

مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه اضافه کرد: با توجه به اهمیت الزامات فرهنگی و پیوست‌های اجتماعی، متأسفانه این مسایل به نقطه ضعفی در کل کشور تبدیل شده است، همیشه سوال بر این بود که ما باید دریاچه را فراموش کنیم و دریاچه قابل احیا نمی‌باشد.

وی خاطرنشان کرد: دریاچه توانسته خود را احیا کند، این نشان دهنده قبلیت احیای دریاچه از لحاظ فنی را نشان می دهد، ما در ۲۰ سال که منتهی به سال ۹۲ می‌شود هرساله تقریبا حدود ۴۰ سانتی متر شاهد کاهش سطح آب دریاچه ارومیه بودیم. اگر بتوانیم تراز را به۱۲۷۱٫۹۸ برسانیم می‌توانیم ۹۵ درصد کانون ریزگردها را زیر آب ببریم.

تجریشی ادامه داد: به کمک دولت، دستگاه‌های اجرایی و کشاورزان می توان ظرف مدت سه سال یک متر تراز آب دریاچه را افزایش داد که در این صورت ۹۵ درصد کانون گرد و خاک زیر آب خواهد رفت.

وی با بیان اینکه برنامه  تثبیت را پشت سر گذاشته‌ایم و با توجه به تأمین منابع مالی از سوی دولت در سال ۱۴۰۴ می توانیم شاهد احیا دریاچه ارومیه باشیم، گفت: در حال حاضر ارتفاع دریاچه کمتر از ۶۰ سانتی متر بوده و به عبارتی با میزان تبخیر ۸۵ سانتی متر در تابستان در آبان ماه سال جاری دوباره سطح دریاچه به همان حالت قبل بازمی‌گردد بر این اساس نباید مغرور شد که دریاچه احیا شده و نیازی به صرفه جویی در آب نیست.

مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه  ارومیه اضافه کرد: بارش‌های داخل حوضه آبریز، بارش‌های خوبی بود اما عمده‌ترین علت های به وجود نیامدن خسارت در حوزه ابریز در بارش هی اخیر دو عامل انجام لایروبی‌ها، زمان و مقدار رهاسازی آب بوده اگر لایروبی و رهاسازی انجام نمی‌شد شاهد خسارات سنگینی در خطه آذربایجان بودیم.

وی افزود:  با لایروبی‌های انجام گرفته مجموع قابل توجهی آب به سمت دریاچه هدایت شد از بهمن ماه سال گذشته، رهاسازی آب از سدها انجام گرفته و از خسارات به مزارع و روستاها در حد قابل توجهی جلوگیری شده است ۱۱۳ کیلومتر در آذربایجان غربی، ۱۴۰ کیلومتر لایروبی در آذربایجان شرقی، و در مجموع ۲۵۳ کیلومتر طی ۴ سال لایروبی انجام گرفته است.

تجریشی ادامه داد : معیشت مردم با موضوع احیای دریاچه ارومیه ارتباط مستقیمی دارد و در کنار مباحث اجتماعی، معیشت مردم نیز باید در نظر گرفته شود با ایجاد فعالیت‌هایی برای توانمندسازی جوامع محلی نظیر کاشت زعفران در شهرستان تکاب، توانستیم یک منبع درآمدی خوب با کاهش مصرف آب برای کشاورزان داشته باشیم به طوری که یکی از برنامه‌های اساسی و اصلی ستاد احیا چگونگی کاشت گیاهان دارویی به جای گونه های پر مصرف آبی است.