در حماسه  نهم دی ماه تمامی گروه های سیاسی در میدان حضور داشتند/باید در مقابل کسانی که در کشور نقش اپوزوسیون بازی می کنند، بایستیم
در حماسه  نهم دی ماه تمامی گروه های سیاسی در میدان حضور داشتند/باید در مقابل کسانی که در کشور نقش اپوزوسیون بازی می کنند، بایستیم

رئیس دانشگاه تبریز با تاکید بر این‌که در حماسه  نهم دی ماه تمامی گروه های سیاسی در میدان حضور داشتند، افزود: این خطاست که نهم دی ماه را به روشنفکران و گروه ها و قشرهای مختلف ربط دهیم، چرا که در آن روز همه با اتحاد و همدلی در صحنه حضور داشتند. به گزارش قلم […]

رئیس دانشگاه تبریز با تاکید بر این‌که در حماسه  نهم دی ماه تمامی گروه های سیاسی در میدان حضور داشتند، افزود: این خطاست که نهم دی ماه را به روشنفکران و گروه ها و قشرهای مختلف ربط دهیم، چرا که در آن روز همه با اتحاد و همدلی در صحنه حضور داشتند.

به گزارش قلم پرس به نقل از ایسنا، محمدرضا پورمحمدی در مراسم بزرگداشت روز ملی بصیرت و میثاق امت با ولایت، با بیان این‌که حماسه نهم دی ماه برخاسته از بصیرت مردم در مقابل توطئه های دشمنان نظام جمهوری اسلامی بود، اظهار کرد: در ایام غبارآلود توطئه و فتنه، مردم با چشمان بینا و بصیر توانستند حق را از باطل و روشنایی را از تاریکی تمیز دهند.
وی با اشاره به این‌که مردم در فتنه ی ۸۸ به سه توانمندی دست یافته و به پشتیبانی آنها توانستند ایام سخت را پشت سر بگذارند، افزود: خودآگاهی با تکیه بر فطرت، زمان آگاهی متکی بر آینده نگری، زمان آگاهی متکی بر جامعه و شناخت جهان از دلایل اصلی پیروزی حق بر باطل بود.
پورمحمدی با اشاره به این‌که از حماسه ی نهم دی ماه می توان سه درس مهم را آموخت، ادامه داد: برخورداری نظام جمهوری اسلامی از رهبری فرهیخته و تدبیر ایشان در مواقع حساس توانست باطل السحر توطئه های دشمنان شود و این مدیریت بحران رهبری بود که که توانست مردم ایران را از برهه ی سخت فتنه عبور دهد، بنا براین باید همگی قدر رهبر انقلاب را دانسته و گوش به فرامین ایشان حرکت کنیم.
وی بیان کرد: طبق تاکیدات رهبری باید در مقابل کسانی که در کشور نقش اپوزوسیون بازی می کنند، بایستیم.
وی با بیان این‌که راهبرد امنیت نظام جمهوری اسلامی، راهبرد مردم محوری است، اظهار کرد: باید قدر مردم آگاه و فهیم کشور را بدانیم، چرا که این مردم بودند که توطئه های دشمنان را خنثی کرده و همواره در صحنه حضور پیدا کردند.