درخشش کمانداران آذرباجان شرقی در دومین روز مسابقات رنکینگ کشوری تیراندازی باکمان
درخشش کمانداران آذرباجان شرقی در دومین روز مسابقات رنکینگ کشوری تیراندازی باکمان

دومین روز مسابقات رنکینگ کشوری تیراندازی باکمان با درخشش کمانداران استان پیگیری شد.

به گزارش قلم پرس، پنجشنبه ۲۰ تیرماه این رقابتها با برگزاری مسابفات ریکرو و با رقابت ۱۱۷کماندار از ۲۵ استان دنبال شد و پس از اتمام این رقابتها نتایج ذیل حاصل گردید.

در بخش آقایان
🥇امیدرضا صفایی پور از اصفهان
🥈بهرام تیمورزاده از آذربایجانغربی
🥉صادق اشرفی از آذربایجانشرقی

در بخش بانوان
🥇آیتک جلوسیان از آذربایجانشرقی
🥈مهتا عبداللهی از تهران
🥉سمانه رمضانپور از یزد
این مسابقات روز جمعه ۲۱ تیرماه با برگزاری رقابتهای کامپوند به کار خود پایان خواهد داد.