دادگاه‌ها به نحوی با قاچاق کالا برخورد کنند که بازدارنده باشد
دادگاه‌ها به نحوی با قاچاق کالا برخورد کنند که بازدارنده باشد

رئیس قوه قضاییه در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی: خبرگزاری میزان -جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه امروز هفدهم فروردین ماه برگزار شد. آیت الله رئیسی در این جلسه گفت: همه اقدامات فرع بر صلاحیت قاضی است و یکی از مسائلی که باعث اطاله دادرسی می شود […]

رئیس قوه قضاییه در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی:

خبرگزاری میزان -جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه امروز هفدهم فروردین ماه برگزار شد.

آیت الله رئیسی در این جلسه گفت: همه اقدامات فرع بر صلاحیت قاضی است و یکی از مسائلی که باعث اطاله دادرسی می شود اختلاف در صلاحیت است؛ باید تلاش کنیم اختلاف را به حداقل ممکن برسانیم. باید در دیوان عالی کشور بعنوان یک آسیب شناسی اختلاف را به حداقل برسانیم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: همکاران با قاچاق کالا به هر شکلی برخورد کنند. مسولین در مرزها و شهرها برخورد با قاچاق سلاح و مشروبات الکلی را تشدید کنند؛ دادگاه ها به نحوی با آنها برخورد کنند که بازدارنده باشد.

خبر در حال تکمیل است…