به گزارش شهریار، عضو شورای شهر تبریز در جلسه فوق العاده شورای شهر که به بررسی آخرین وضعیت آلودگی هوا اختصاص داشت، گفت: موضوع آلودگی هوا به قدری اهمین داشت که دیروز از هیئت رییسه خواسته شد امروز این جلسه تشکیل شود. اعضای شورا به عنوان نماینده باید در جریان موضوع آلودگی هوا قرار بگیرند. […]

به گزارش شهریار، عضو شورای شهر تبریز در جلسه فوق العاده شورای شهر که به بررسی آخرین وضعیت آلودگی هوا اختصاص داشت، گفت: موضوع آلودگی هوا به قدری اهمین داشت که دیروز از هیئت رییسه خواسته شد امروز این جلسه تشکیل شود. اعضای شورا به عنوان نماینده باید در جریان موضوع آلودگی هوا قرار بگیرند.

او ادامه داد: دومین موضوع تشکیل این جلسه، این بود که اقداماتی برای کاهش آلودگی هوا انجام شود و تنها به صحبت بسنده نشود.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اظهار داشت: شورای شهر در بهداشت عمومی و سلامت جامعه وظیفه دارد. می‌توانیم امروز مصوبه‌ای داشته باشیم که با همراهی نمایندگان مجلس به مکاتبه‌ با تهران و اقدام عملی منتج شود.
او تاکید کرد: یکی از اقدامات مهمی که امروز می‌شود انجام داد الزام شهرداری اقدامات بیشتر در حوزه آلودگی هوا است.
باغبان تصریح کرد: اگر این جلسه خروجی نداشته باشند، صرفا به آگاهی از موضوع اکتفا خواهیم کرد و قطعا نتیجه ای نخواهیم گرفت.