به گزارش شهریار، علیرضا منادی امروز در آیین بهره برداری از مجموعه پروژه های تکمیل طرح تبادل اتحاد ملی اظهار کرد: در این شرایط نامطلوب اقتصادی و با توجه به افزایش یکباره قیمت انواع مصالح، اجرای پروژه های عمرانی کار بزرگی است که شهرداری تبریز آن را انجام می دهد. او با قدردانی از شهرداری […]

به گزارش شهریار، علیرضا منادی امروز در آیین بهره برداری از مجموعه پروژه های تکمیل طرح تبادل اتحاد ملی اظهار کرد: در این شرایط نامطلوب اقتصادی و با توجه به افزایش یکباره قیمت انواع مصالح، اجرای پروژه های عمرانی کار بزرگی است که شهرداری تبریز آن را انجام می دهد.

او با قدردانی از شهرداری تبریز یادآور شد: مجموعه ای که زندگی را در شهرها تشکیل می دهد، اکوسیستم نام دارد که اجرای چنین پروژه های ترافیکی در ارتقا اکوسیستم شهری تاثیر بسزایی دارد.

او در بخش دیگری از صحبت های خود اعلام کرد: با توجه به پیشرفت های کشور عزیزمان به ویژه در حوزه علمی، امروز می توان گفت که کشور ما، یک کشور توسعه یافته است.

منادی احداث مجموعه پروژه های تکمیل طرح تبادل اتحاد ملی را قدردنی شایسته از عضو فقید شورای شهر تبریز، مهندس اشرف نیا عنوان کرد.