خاک ایران محل اتصال جمهوری آذربایجان و نخجوان بوده و هست
خاک ایران محل اتصال جمهوری آذربایجان و نخجوان بوده و هست

خاک ایران محل اتصال جمهوری آذربایجان و نخجوان بوده و هست سفیر کشورمان در جمهوری آذربایجان با تاکید بر حفظ مسیرهای اصلی گفت: خاک ایران محل اتصال جمهوری آذربایجان و نخجوان بوده و هست. به گزارش قلم پرس،سیدعباس موسوی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: حدود ۳۰ سال خاک ایران مسیر اصلی ترانزیتی برادرانمان برای […]


خاک ایران محل اتصال جمهوری آذربایجان و نخجوان بوده و هست

سفیر کشورمان در جمهوری آذربایجان با تاکید بر حفظ مسیرهای اصلی گفت: خاک ایران محل اتصال جمهوری آذربایجان و نخجوان بوده و هست.

به گزارش قلم پرس،سیدعباس موسوی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: حدود ۳۰ سال خاک ایران مسیر اصلی ترانزیتی برادرانمان برای رفت‌وآمد و اتصال سرزمین اصلی آذربایجان به جمهوری خودمختار نخجوان بوده و این مسیر که مورد قدردانی مقامات جمهوری آذربایجان قرار دارد، همچنان به عنوان مسیر اصلی در دسترس برادران و خواهران ما در سرزمین اصلی و جمهوری خودمختار نخجوان است.

وی افزود: ما واقعیات جدید منطقه را درک می‌کنیم اما معتقدیم هر طرح منطقه‌ ای باید با در نظر داشتن این واقعیات باشد و بهتر است کشورهای منطقه در قالب پلتفرم ۳+۳ همه مسائل را مطرح و حل کنند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در عین حال از گفتگوها و ابتکارات جاری صلح میان جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان حمایت کرد و افزود: یکی از اصول اساسی در روابط بین الملل این است که در گفتگوهای دو جانبه، منطقه‌ای و … کشورهای مختلف منافع خود را در تضاد با منافع سایر کشورها تعریف نکنند.