حسینعلی امیری: طرح همزمان استیضاح وزرا و سوال از رئیس‌جمهور جای تامل دارد
حسینعلی امیری: طرح همزمان استیضاح وزرا و سوال از رئیس‌جمهور جای تامل دارد

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: آنچه که ما در شرایط فعلی به آن نیاز داریم اتحاد، انسجام و وحدت ملی است و اگر ما به جامعه جهانی پیام وحدت و همدلی ندهیم آنها حتما سوء استفاده می‌کنند. به گزارش قلم پرس به نقل از ایلنا، حسینعلی امیری در حاشیه مراسم ختم عباس دوزدوزانی درباره تصمیم دیروز […]

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: آنچه که ما در شرایط فعلی به آن نیاز داریم اتحاد، انسجام و وحدت ملی است و اگر ما به جامعه جهانی پیام وحدت و همدلی ندهیم آنها حتما سوء استفاده می‌کنند.

به گزارش قلم پرس به نقل از ایلنا، حسینعلی امیری در حاشیه مراسم ختم عباس دوزدوزانی درباره تصمیم دیروز مجلس درباره اعلام وصول استیضاح علی ربیعی گفت: ما بارها گفته‌ایم که مجلس حق سوال و استیضاح و تحقیق و تفحص را دارد.

وی افزود: ربیعی هم که استیضاح وی روز گذشته در مجلس اعلام وصول شد، آماده است به دغدغه نمایندگان پاسخ دهد.

امیری در پاسخ به این سوال که آیا استیضاح ربیعی در شرایط فعلی اقتصاد کشور باعث فشارهای بیشتری به قشر کارگر و ضعیف جامعه نخواهد شد؟ گفت: آنچه که ما در شرایط فعلی به آن نیاز داریم اتحاد، انسجام و وحدت ملی است و اگر ما به جامعه جهانی پیام وحدت و همدلی ندهیم آنها حتما سوء استفاده می‌کنند و حتما امید کشور و امید مردم در داخل مورد آسیب قرار می‌گیرد، لذا آنچه به آن نیاز داریم وحدت و اتحاد و انسجام است و پیام امید است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: این وحدت همدلی و انسجام حتما در سطوح حاکمیتی بین روسای قوا، قوای سه‌گانه و بین نیروهای مسلح و مجموعه دولت و بقیه، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی در بیان ارزیابی خود از رویکرد مجلس که دو طرح استیضاح وزیر تعاون و سوال از رئیس‌جمهور را در یک روز اعلام وصول کرد، گفت: اینکه در یک مدت کوتاه چهار یا پنج سوال از رئیس‌جمهور و استیضاح وزرا مطرح باشد، جای تامل دارد و باید به آن توجه شود.