به گزارش شهریار، محمد علی سلیمی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه خدمات شهری طی ۹ ماه گذشته گفت: طی مدت مذکور ۳۱ هزار و ۹۲۶ تن پسماند خانگی و نخاله از سطح حوزه توسط اکیپ های خدمات شهری جمع آوری شده است.وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته به صورت تفکیکی گفت: […]

به گزارش شهریار، محمد علی سلیمی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه خدمات شهری طی ۹ ماه گذشته گفت: طی مدت مذکور ۳۱ هزار و ۹۲۶ تن پسماند خانگی و نخاله از سطح حوزه توسط اکیپ های خدمات شهری جمع آوری شده است.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته به صورت تفکیکی گفت: میزان پسماند خانگی جمع آوری شده طی ۹ ماه ۲ هزار و ۷۶۰ تن به صورت دستی، ۲۶ هزار و ۳۳۶ تن به صورت مکانیزه و ۲ هزار و ۸۳۰ تن نخاله به همت نیروهای خدمات شهری و اجرایی منطقه از سطح حوزه جمع آوری شده است.
سلیمی یادآور شد: نیروهای خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز در راستای اهداف و برنامه های تعیین شده طی مدت مذکور اقدام به جمع آوری انواع پسماند شامل زباله، نخاله و لجن از سطح منطقه برای بهسازی هرچه بیشتر و افزایش کیفیت سلامت منطقه و شهروندان کردند.