محمد رضا حبیبی، رئیس کل دادگستری اصفهان در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: با مجموعه اقدامات مستمر دستگاه قضایی به ویژه دادستان عمومی و انقلاب گلپایگان و همکاری دستگاه اجرایی از تعطیلی شرکت دیار خودروی گلپایگان با فعالیت ۵۰۰ نفر پرسنل، جلوگیری شد. حبیبی یادآور شد: این شرکت با همکاری چند شرکت چینی در زمینه […]

محمد رضا حبیبی، رئیس کل دادگستری اصفهان در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: با مجموعه اقدامات مستمر دستگاه قضایی به ویژه دادستان عمومی و انقلاب گلپایگان و همکاری دستگاه اجرایی از تعطیلی شرکت دیار خودروی گلپایگان با فعالیت ۵۰۰ نفر پرسنل، جلوگیری شد.

حبیبی یادآور شد: این شرکت با همکاری چند شرکت چینی در زمینه مونتاژ خودروی سواری و وانت فعالیت را شروع کرده بود، ولی به لحاظ تشدید تحریم‌ها به مشکل برخورد که خوشبختانه با حمایت قضایی و اجرایی و تدابیری که به عمل آمد، بخشی از نقدینگی شرکت که در برخی از سازمان‌ها داشت، آزادسازی شد.

رئیس کل دادگستری اصفهان افزود: همچنین حقوق معوقه و مطالبات معوقه کارگران پرداخت گردید و با این اقدامات از تعطیلی جلوگیری به عمل آمد، همچنین اقدامات حمایتی هم کماکان تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه دارد.

انتهای پیام/