جلسه کمیته محلی مدیریت زیست بومی تالاب قره قشلاق
جلسه کمیته محلی مدیریت زیست بومی تالاب قره قشلاق

جلسه کمیته محلی تالاب قره قشلاق با حضور فرمانداران ملکان و بناب و جمعی از مسئولین محلی در شهرستان بناب برگزار شد. فرماندار ملکان در این جلسه گفت: به منظور تعامل، همفکری ومدیریت صحیح تالاب قره قشلاق، لازم است کارگروه فرمانداران جنوب استان تشکیل شود. قائلی در ادامه از نبود امکانات کافی در اداره محیط […]


جلسه کمیته محلی تالاب قره قشلاق با حضور فرمانداران ملکان و بناب و جمعی از مسئولین محلی در شهرستان بناب برگزار شد.

فرماندار ملکان در این جلسه گفت: به منظور تعامل، همفکری ومدیریت صحیح تالاب قره قشلاق، لازم است کارگروه فرمانداران جنوب استان تشکیل شود.

قائلی در ادامه از نبود امکانات کافی در اداره محیط زیست شهرستان ملکان انتقاد کرد و گفت: مدیریت تالاب بایستی بصورت چرخشی انجام گیرد و یا هر شهرستان در حوزه مربوطه نسبت به مدیریت آن اقدام کند.

وی عوامل اصلی آسیب به تالاب قره قشلاق را تغییر کاربری اراضی و حفر چاه های غیر مجاز دانست و افزود: با اصلاح الگوی مصرف و مدیریت صحیح منابع آبی می توان تالاب قره قشلاق را تا حدودی مدیریت کرد.

قائلی ضمن تاکید بر لزوم فعال کردن سازمان های مردم نهاد به منظور مدیریت منابع آبی، افزود: تمامی مسئولین شهرستان ملکان آمادگی کامل در راستای مدیریت تالاب مذکور را دارند.