جدول زمان بندی خاموشی های احتمالی روز پنج شنبه ۲۸ تیر در تبریز
جدول زمان بندی خاموشی های احتمالی روز پنج شنبه ۲۸ تیر در تبریز

شرکت توزیع نیروی برق تبریز در اطلاعیه ای برنامه زمانبندی قطع برق تبریز  در روز پنج شنبه ۲۸ تیر را منتشر گردید.

شرکت توزیع نیروی برق تبریز در اطلاعیه ای برنامه زمانبندی قطع برق تبریز  در روز پنج شنبه ۲۸ تیر را منتشر گردید.