جای خالی آیت الله هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان / عکس
جای خالی آیت الله هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان / عکس

دومین اجلاسیه پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، با حضور رئیس جمهوری  برگزارش د که نخستین جلسه مجلس خبرگان پس از رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی بود و جای ایشان در این مجلس خالی بود و به یادش عکس ایشان را گذاشته بودند.

دومین اجلاسیه پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، با حضور رئیس جمهوری  برگزارش د که نخستین جلسه مجلس خبرگان پس از رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی بود و جای ایشان در این مجلس خالی بود و به یادش عکس ایشان را گذاشته بودند.

148887405077681900 148887405583266900