مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌ شرقی، ثبت ملی آثار مربوط به دفاع مقدس استان را اولویت مهم این اداره‌کل عنوان کرد.


مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌ شرقی، ثبت ملی آثار مربوط به دفاع مقدس استان را اولویت مهم این اداره‌کل عنوان کرد.