به گزارش ایسنا، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب مجلس و تایید شورای محترم نگهبان، در نهایت ابلاغ شد. بر اساس این ابلاغیه و به استناد بند (پ) ماده (۹۲) قانون برنامه […]

به گزارش ایسنا، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب مجلس و تایید شورای محترم نگهبان، در نهایت ابلاغ شد.

بر اساس این ابلاغیه و به استناد بند (پ) ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره ۱۴۰۱۸۴ نزد خزانه ‌داری کل‌ کشور واریز کنند.

وجوه واریزی از محل ردیف  ۴۹- ۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) این قانون به نسبت سی درصد در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیون‌های مربوطه) و هفتاد درصد در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

این درحالی است که درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی موضوع بند (پ) ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه در ردیف ملی ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

میزان درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه ۹۹ از ۵۰ به ۱۵۰ میلیارد افزایش پیدا کرد و با ابلاغ قانون بودجه، این گونه سهم وزارت ورزش و جوانان از ۱۵ به ۴۵ میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

انتهای پیام