به گزارش شهریار، حسن گنجی اقدامات صورت گرفته در گلخانه‌های شهرداری منطقه ۱۰طی دو ماه گذشته را تشریح کرد و گفت: طی مدت مذکور واحد فضای سبز منطقه اقدام به تولید ۱۰۰ هزار انواع بوته نشاء گل فصلی در گلخانه‌های شهرداری منطقه کرده است.وی تلاش برای تحقق خودکفایی در تولید گل و گیاه را، از […]

به گزارش شهریار، حسن گنجی اقدامات صورت گرفته در گلخانه‌های شهرداری منطقه ۱۰طی دو ماه گذشته را تشریح کرد و گفت: طی مدت مذکور واحد فضای سبز منطقه اقدام به تولید ۱۰۰ هزار انواع بوته نشاء گل فصلی در گلخانه‌های شهرداری منطقه کرده است.
وی تلاش برای تحقق خودکفایی در تولید گل و گیاه را، از اصلی ترین اهداف منطقه ۱۰ دانست و اظهار کرد: عوامل تلاشگر فضای سبز در گلخانه های منطقه زمینه را برای توسعه فضای سبز، استفاده بهینه از منابع و کاهش هزینه های مالی فراهم آورده است.
وی با اشاره به تولید مستمر انواع نشاء گل های مورد نیاز به کاشت در سطح معابر، خیابان ها، پارک ها و فضاهای سبز منطقه اعلام کرد و گفت: نشاهای تولید شده در این گلخانه با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی منطقه بوده و در مقابل تغییرات جوی مقاوم هستند.
سرپرست شهرداری منطقه ۱۰ تولیدات نشائی گلخانه‌های منطقه را قزلی، قرنفیل، ردبکیا، میمونی، ابری تقره ای، گازانیا، انواع ناز، سه دم، استئوسپرموم، عنوان کرد و افزود: این گل های نشایی برای کاشت در استقبال از بهار آماده بوده و برای ایجاد مناظر زیبای بهاره، در سطح منطقه کاشته خواهند شد.