به گزارش شهریار، ۱۰۰ هزار بوته از انواع گلهای فصلی در گلخانه منظریه شهرداری منطقه ، با مدیریت و نظارت واحد سیما، منظر و فضای سبز شهری منطقه تولید شد. داوود طالب نژاد شهردار منطقه با اعلام این خبر گفت: گلهای تولیدی با کمترین امکانات و در کوچکترین گلخانه دربین مناطق شهرداری تبریز، در مدت […]

به گزارش شهریار، ۱۰۰ هزار بوته از انواع گلهای فصلی در گلخانه منظریه شهرداری منطقه ، با مدیریت و نظارت واحد سیما، منظر و فضای سبز شهری منطقه تولید شد.

داوود طالب نژاد شهردار منطقه با اعلام این خبر گفت: گلهای تولیدی با کمترین امکانات و در کوچکترین گلخانه دربین مناطق شهرداری تبریز، در مدت چهار ماه اخیر در انواع اختر، نار صورتی و فرانسه، سدم، مرجان، مغربی، رعنا زیبا، قزلی، همیشه بهار، کوکب، شمعدانی و… تولید شده است.

طالب نژاد افزود: کاشت این گلهای تولیدی در معابر و حاشیه رفیوژ خیابان ها و پارک های سطح حوزه منطقه، بعداز جمع آوری کاشت نوروزی (گل های شب بو و بنفشه)،  در همان محل ها شروع شده است.