به گزارش شهریار، محمد علی سلیمی اقدامات صورت گرفته در گلخانه‌های شهرداری منطقه طی ۹ ماه گذشته را تشریح کرد و گفت: طی مدت مذکور واحد فضای سبز و زیباسازی شهرداری منطقه اقدام به تولید ۲۵۳ هزار و ۳۰۰ انواع بوته گل در گلخانه‌های شهرداری منطقه کرده است. وی گل‌های تولید و پرورش یافته در […]

به گزارش شهریار، محمد علی سلیمی اقدامات صورت گرفته در گلخانه‌های شهرداری منطقه طی ۹ ماه گذشته را تشریح کرد و گفت: طی مدت مذکور واحد فضای سبز و زیباسازی شهرداری منطقه اقدام به تولید ۲۵۳ هزار و ۳۰۰ انواع بوته گل در گلخانه‌های شهرداری منطقه کرده است.

وی گل‌های تولید و پرورش یافته در گلخانه‌ها را شامل گل‌های فصلی، داوودی و کلم عنوان کرد و اظهار داشت: قلمه زنی از دیگر اقداماتی است که در گلخانه‌ها صورت می‌گیرد و این اقدام در راستای توسعه تولیدات گلخانه انجام می‌شود.

شهردار منطقه ۷ همچنین به کاشت گل‌های پاییزه در منطقه اشاره کرد و افزود: کاشت گل‌های پاییزه شامل کلم به تعداد  ۳۷ هزار و ۳۰۰ گلدان و داوودی به تعداد ۴۱ هزار گلدان بوده که از این تعداد تولید ۲۲ هزار گلدان کلم و ۲۳ هزار گلدان داوودی در سطح گلخانه منطقه ۷ انجام شده است.

سلیمی قلمه زنی را شامل ۲۱ هزار و ۲۰۰ گلدان عنوان کرد که شامل انواع گلها همچون ناز فرانسه، سدوم و درختچه‌های قلمه زنی شده شامل زرشک زینتی، رز ماری و رز است.

وی در ادامه سخنان خود افزود: برای تامین گل‌های سطح حوزه بخش دیگری از گل‌ها که به صورت نشاء تولید می‌شوند توسط واحد فضای سبز منطقه در دست تولید قرار گرفت.

شهردار منطقه ۷ تبریز تولیدات نشائی گلخانه‌های منطقه را استر، قزلی و همیشه بهار به تعداد ۴۱ هزار گلدان عنوان کرد.

سلیمی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: تعویض نایلون‌های uv دار گلخانه به طول ۱۳۰۰ متر مربع از دیگر اقدامات صورت گرفته در سطح فضای سبز در گلخانه‌های شهرداری منطقه هفت تبریز بوده که در طول دو هفته جهت انجام تولیدات گلخانه‌ای عملیاتی شد.