توسعه یافتگی شهری به سمت افزایش سرانه فضای سبز و انسان محوری می رود
توسعه یافتگی شهری به سمت افزایش سرانه فضای سبز و انسان محوری می رود

عضو شورای اسلامی شهر تبریز با تاکید بر اینکه معیار های توسعه یافتگی شهر تغییر کرده است، گفت: انبوه سازی و بلند مرتبه سازی در کلانشهر ها جای خود را به سمت افزایش سرانه فضای سبز و انسان محوری داده است. به گزارش قلم پرس، سعید نیکو خصلت دباغ در جریان اجرای مراسم افتتاح پارک و […]

عضو شورای اسلامی شهر تبریز با تاکید بر اینکه معیار های توسعه یافتگی شهر تغییر کرده است، گفت: انبوه سازی و بلند مرتبه سازی در کلانشهر ها جای خود را به سمت افزایش سرانه فضای سبز و انسان محوری داده است.

به گزارش قلم پرس، سعید نیکو خصلت دباغ در جریان اجرای مراسم افتتاح پارک و زمین نیاوران به همراه فرهنگ سرای مرزداران، افزود: دیگر انبوه سازی معیار توسعه یافتگی نیست و مدیریت کلان در شهر های مدرن را برنامه ریزی در افزایش فضاهای عمومی ترکیبی_تلفیقی با کاربری تفریحی، فرهنگی، ورزشی و علمی معرفی می کنند.

وی اظهار داشت: این کاربری ها، فضای هیجانی را در قالب ورزش و تفریح برای کودکان فراهم می کنند تا از سنین پایین تر تمامی احساسات شکست، پیروزی، غم و شادی را هنگام بازی، ورزش و تعامل اجتماعی با همسن خود تجربه کنند و این یعنی انسان محور بودن توسعه شهری.

نیکو خصلت عنوان کرد: شورای پنجم همواره در اجرای پروژه های ضروری و اولویت دار در کنار شهرداری تبریز است و تمامی موانع تسریع و تسهیل مراحل تقنینی و اجرایی را رفع خواهد کرد.

وی ادامه داد: در ادوار گذشته شاهد اجرای پروژه های عمرانی مانند زیر گذر ها و رو گذر ها در مناطق مختلف شهری بودیم پروژه هایی که نه تنها دردی از دوای ترافیک تبریز حل نکرده اند بلکه میل به سفر درون شهری را نیز افزایش داده اند و شورای پنجم از اجرای پروژه های غیر ضروری جلوگیری می کند.

این عضو شورای اسلامی شهر تبریز در پایان گفت: مشارکت عمومی شهروندان در پیشبرد برنامه های فرهنگی شهرداری تبریز که پیوست پروژه های عمرانی نیز محسوب می شود، می تواند در کاهش هزینه ها و افزایش بهره وریشان نقش بسزایی را ایفا کند و بنده در این مراسم با استفاده از تریبون رسانه ای، خواستار همراهی شهروندان با برنامه های مدیریت شهری هستم.