اکیپ‌های معاونت خدمات شهری منطقه ۱ در راستای طرح “نگهداشت شهری” اقدام به توزیع ۱۰ تن آسفالت در مسیرهای خیابان فارابی و شهید مصطفی خمینی کردند. به گزارش قلم پرس، طرح نگهداشت شهری که در سطح این منطقه توسط اکیپ‌های عمرانی و خدماتی اجرا می‌شود، همچنان با سرعت و دقت در محلات مختلف عملیاتی و […]اکیپ‌های معاونت خدمات شهری منطقه ۱ در راستای طرح “نگهداشت شهری” اقدام به توزیع ۱۰ تن آسفالت در مسیرهای خیابان فارابی و شهید مصطفی خمینی کردند.

به گزارش قلم پرس، طرح نگهداشت شهری که در سطح این منطقه توسط اکیپ‌های عمرانی و خدماتی اجرا می‌شود، همچنان با سرعت و دقت در محلات مختلف عملیاتی و به ترتیب اولویت برنامه‌های پیش‌بینی شده انجام می‌یابد.
در همین راستا، اکیپ‌های خدمات شهری اقدام به توزیع ۱۰ تن آسفالت در طرح لکه‌گیری و چاله‌زدائی مسیر خیابان‌های فارابی روبروی پمپ بنزین و رمپ روبروی منطقه و همچنین پائین‌تر از بازارچه سیلاب خیابان شهید مصطفی خمینی کردند.