به گزارش خبرگزاری فارس از سراب، توربین بادی واقع در جاده سراب – اردبیل به علتی که هنوز اعلام نشده دچار آتش سوزی شد. گفته می شود  که رایج ترین حالت در ایجاد اختلال و آتش سوزی عملکرد نامطلوب تجهیزات الکتریکی است. اضافه بار یا اضافه دمای تجهیزات، اتصال کوتاه، آرک و حفاظت نامناسب الکتریکی می‌توانند […]

به گزارش خبرگزاری فارس از سراب، توربین بادی واقع در جاده سراب – اردبیل به علتی که هنوز اعلام نشده دچار آتش سوزی شد.

گفته می شود  که رایج ترین حالت در ایجاد اختلال و آتش سوزی عملکرد نامطلوب تجهیزات الکتریکی است.

اضافه بار یا اضافه دمای تجهیزات، اتصال کوتاه، آرک و حفاظت نامناسب الکتریکی می‌توانند این شرایط را رقم بزنند.

همچنین به علت داشتن ترمز ایست در بادهای شدید آتش سوزی ناشی از طوفان نیز کمتر دیده می‌شود.

انتهای پیام/۶۰۰۱۰