به گزارش شهریار، شهرام دبیری صبح امروز در جلسه مجازی شورای اسلامی شهر تبریز با تبریک روز شوراها، گفت: شوراهای اسلامی شهر تجلی مردمسالاری دینی هستند و در پنج دوره اخیر، شوراها سیر تکاملی خود را پشت سر گذاشته اند. او با بیان اینکه دور پنجم شورای شهر یکی از بهترین ادوار شورای شهر تبریز […]

به گزارش شهریار، شهرام دبیری صبح امروز در جلسه مجازی شورای اسلامی شهر تبریز با تبریک روز شوراها، گفت: شوراهای اسلامی شهر تجلی مردمسالاری دینی هستند و در پنج دوره اخیر، شوراها سیر تکاملی خود را پشت سر گذاشته اند.

او با بیان اینکه دور پنجم شورای شهر یکی از بهترین ادوار شورای شهر تبریز بود، خواستار ارائه عملکرد شورای فعلی به مردم شد تا شهروندان در جریان پیشبرد امور شهری قرار بگیرند.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز همچنین با تبریک روز کارگر، گفت: اگر امروز تبریز به عنوان شهری تمیز شناخته می شود، در سایه تلاش کارگران عزیز است که با ایثار و فداکاری، شبانه روز خود را صرف آبادانی شهرمان می کنند.

او در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به فرا رسیدن روز معلم، گفت: باید قدردان زحمات معلمان عزیزمان باشیم که امروز هرچه می دانیم و می توانیم در سایه تلاش و زحمات آنان است.