به گزارش شهریار، محمدعلی سلیمی با بیان این مطلب گفت: حفظ و ارتقای سلامت کارمندان و توجه به سلامت روحی و جسمی همکاران یکی از اولویت های شهرداری این منطقه بوده و در این راستا خدمات مختلف بهداشتی و پزشکی در سطح منطقه ارائه می شود. وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه […]

به گزارش شهریار، محمدعلی سلیمی با بیان این مطلب گفت: حفظ و ارتقای سلامت کارمندان و توجه به سلامت روحی و جسمی همکاران یکی از اولویت های شهرداری این منطقه بوده و در این راستا خدمات مختلف بهداشتی و پزشکی در سطح منطقه ارائه می شود.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه سلامت طی ۹ ماه گذشته سال جاری اظهار کرد: انجام آزمایشات و معاینات ادواری برای پاکبانان، اقدامات لازم برای واکسیناسیون پرسنل جهت کنترل شیوع بیماری کرونا، گندزدایی و ضدعفونی ساختمانهای اداری و مکانهای عمومی برای کنترل ویروس کرونا، ساماندهی و تجهیز مکانهای منتخب در سطح منطقه جهت استقرار پرسنل بهداشتی به عنوان پایگاههای بهداشتی انجام واکسیناسیون کرونا از جمله اقداماتی بود که طی مدت مذکور انجام شد.

سلیمی همچنین اقدامات لازم جهت استقرار اکیپ سازمان انتقال خون در منطقه به منظور اهدا خون پرسنل، انجام غربالگری دوره ای و مداوم پرسنل به جهت شناسایی افراد پرخطر و ناقل به منظور کنترل شیوع  بیماری کرونا، ارائه مطالب آموزشی مرتبط از طریق توزیع پوسترهای آموزشی، اقدامات لازم جهت استقرار پزشک طب کار در ساختمان اداری منطقه و خدمات شهری به منظور کنترل وضعیت سلامتی پرسنل را اقدامات صورت گرفته در منطقه عنوان کرد که به صورت مستمر در سطح منطقه برای کنترل سلامت کارکنان و آموزش و فرهنگسازی در این زمینه انجام می شود.