تقسیم کمیسیون‌های تخصصی شورا بین اعضا!
تقسیم کمیسیون‌های تخصصی شورا بین اعضا!

اعضای کمیسیون های تخصصی ششمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز در سال دوم تعیین شدند. به گزارش قلم پرس،از تبریز، هشتاد و پنجمین جلسه علنی این شورا صبح امروز با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. طی این جلسه اعضای کمیسیون های تخصصی شورا در سال دوم به شرح زیر تعیین شدند: غلامرضا احمدی، محمدحسن اسوتچی، […]اعضای کمیسیون های تخصصی ششمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز در سال دوم تعیین شدند.

به گزارش قلم پرس،از تبریز، هشتاد و پنجمین جلسه علنی این شورا صبح امروز با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. طی این جلسه اعضای کمیسیون های تخصصی شورا در سال دوم به شرح زیر تعیین شدند:

غلامرضا احمدی، محمدحسن اسوتچی، روح الله دهقان نژاد، حجت الاسلام سید کاظم زعفرانچیلر و حکیمه غفوری به عنوان اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز در سال دوم تعیین شدند.

شهرام دبیری، پرویز هادی و علی نوای باغبان به عنوان اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز در سال دوم تعیین شدند.

حجت الاسلام سید کاظم زعفرانچیلر، علی نوای باغبان و یاسین بجانی به عنوان اعضای کمیسیون سرمایه گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار شورای اسلامی شهر تبریز در سال دوم تعیین شدند.

پرویز هادی، یاسین بجانی، شهرام دبیری، علی نوای باغبان و حکیمه غفوری به عنوان اعضای کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر تبریز در سال دوم تعیین شدند.

حجت الاسلام سید کاظم زعفرانچیلر، روح الله دهقان نژاد و حکیمه غفوری به عنوان اعضای کمیسیون فناوری اطلاعات و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تبریز در سال دوم تعیین شدند.

محمدحسن اسوتچی، روح الله دهقان نژاد، یاسین بجانی، غلامرضا احمدی و حکمیه غفوری به عنوان اعضای کمیسیون تحقیق، نظارت و ارزیابی شورای اسلامی شهر تبریز در سال دوم انتخاب شدند.

فریدون بابایی اقدم، روح الله رشیدی، علی نوای باغبان، یاسین بجانی و غلامرضا احمدی به عنوان اعضای کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تبریز در سال دوم تعیین شدند.

غلامرضا احمدی، احد صادقی و یاسین بجانی به عنوان اعضای کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تبریز در سال دوم تعیین شدند.

یاسین بجانی، علی نوای باغبان، فریدون بابایی اقدم، احد صادقی و حجت الاسلام رسول برگی به عنوان اعضای کمیسیون عمران حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تبریز در سال دوم انتخاب شدند.

علی نوای باغبان به عنوان نماینده شورای شهر تبریز در کمیسیون ماده ۳۸ انتخاب شد.

احد صادقی به عنوان نماینده شورای شهر تبریز در کمیسیون ماده ۷، حفظ و گسترش فضای سبز انتخاب شد.

فریدون بابایی اقدم به عنوان نماینده شورای شهر تبریز در کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ تعیین شد.

روح الله دهقان نژاد به عنوان نماینده شورای شهر در کمیسیون ویژه ماده صد انتخاب شد.

انتهای پیام/