معاون هماهنگی امور مناطق و سازمان‌های شهرداری تبریز گفت: هیچ تغییر  ساختاری از سال ۷۹ به بعد در مجموعه شهرداری اتفاق نیافتاده است و راه‌اندازی شهرداران نواحی به نوعی تغییر در ساختار این نهاد شهری است.   به گزارش قلم پرس، مهدی یوسفی عصر امروز در نشست با شهرداران مناطق ده‌گانه اظهار کرد : سیستم […]معاون هماهنگی امور مناطق و سازمان‌های شهرداری تبریز گفت: هیچ تغییر  ساختاری از سال ۷۹ به بعد در مجموعه شهرداری اتفاق نیافتاده است و راه‌اندازی شهرداران نواحی به نوعی تغییر در ساختار این نهاد شهری است.  

به گزارش قلم پرس، مهدی یوسفی عصر امروز در نشست با شهرداران مناطق ده‌گانه اظهار کرد : سیستم نیاز به پوست اندازی دارد و از نظر نیروی انسانی نیز حجم بالایی از نیروها به نسبت‌ یک دهه گذشته ایجاد شده است.