تغییر دامنه نوسان صندوق های سرمایه گذاری از ۱۶ تیرماه
تغییر دامنه نوسان صندوق های سرمایه گذاری از ۱۶ تیرماه

دامنه نوسان روزانه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله سهامی و مختلط در بورس اوراق بهادار تهران از روز دوشنبه مورخ ۱۶ تیرماه ۹۹ به ۱۰ (ده) درصد کاهش می یابد.

به گزارش قلم پرس به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مدیر عملیات بازار ابزارهای نوین شرکت بورس و اوراق بهادار اعلام کرد، دامنه نوسان روزانه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله سهامی و مختلط در بورس اوراق بهادار تهران از روز دوشنبه مورخ ۱۶ تیرماه ۹۹ به ۱۰ (ده) درصد کاهش می یابد.