تعیین مجازات خرید و فروش کودکان در مجلس
تعیین مجازات خرید و فروش کودکان در مجلس

نمایندگان مردم در خانه ملت مجازات هرگونه معامله راجع به طفل و نوجوان از جمله خرید و فروش آنان را مشخص کردند. به گزارش قلم پرس به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۷ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با ماده ۱۱ این […]

نمایندگان مردم در خانه ملت مجازات هرگونه معامله راجع به طفل و نوجوان از جمله خرید و فروش آنان را مشخص کردند.

به گزارش قلم پرس به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۷ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با ماده ۱۱ این لایحه با ۱۴۹ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۱۱ لایحه مذکور؛ هرگونه معامله راجع به طفل و نوجوان از جمله خرید و فروش آنان ممنوع و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج محکوم میشود، چنانچه این رفتار با هدف فحشا و هرزه نگاری، بهره کشی اقتصادی، برداشت اعضاء یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیتهای مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار محکوم می‌شود

تبصره ۱- اشخاصی که واسطه گری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرارداده باشند، به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم می شوند در غیراین‌صورت به مجازات معاون محکوم می‌شوند.

تبصره ۲- هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی مأمور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شوند