تعیین زمان هفت روزه برای كساني كه از نحو‌ه‌ي برگزاري انتخابات شكايتي داشته باشند
تعیین زمان هفت روزه برای كساني كه از نحو‌ه‌ي برگزاري انتخابات شكايتي داشته باشند

هيات مركزي نظارت بر انتخابات طي اطلاعيه‌اي اعلام كرد:كساني كه از نحو‌ه‌ي برگزاري انتخابات شكايتي داشته باشند مي‌توانند ظرف هفت روز از تاريخ اخذ رأي شكايات مستند خود را به دبيرخانة شوراي نگهبان (و يا دفاتر نظارت شوراي نگهبان در سراسر كشور) تسليم دارند. به گزارش قلم پرس به نقل از اداره كل روابط عمومي […]

هيات مركزي نظارت بر انتخابات طي اطلاعيه‌اي اعلام كرد:كساني كه از نحو‌ه‌ي برگزاري انتخابات شكايتي داشته باشند مي‌توانند ظرف هفت روز از تاريخ اخذ رأي شكايات مستند خود را به دبيرخانة شوراي نگهبان (و يا دفاتر نظارت شوراي نگهبان در سراسر كشور) تسليم دارند.

به گزارش قلم پرس به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان متن اين اطلاعيه به شرح زير مي‌باشد:

با حمد بيكران به درگاه حضرت احديت، فرصت را مغتنم شمرده و ضمن تقدير و تشكر از حضور پر شور مردم فهيم و بصير در پاي صندوقهاي اخذ رأي در انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري و دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و بيعت مجدد با امام راحل (ره) و لبيك به دعوت رهبر فرزانه انقلاب اسلامي و سپاس از تلاش بي وقفه‌ كليه هيأتها و عوامل نظارت و اجرايي و انتظامي در سراسر كشور كه با كمال دقت و هوشياري در برگزاري انتخاباتي سالم و قانوني تمامي مساعي خود را بكار بسته‌اند، به اطلاع مي‎‌رساند در اجراي ماده ۶۹ آئين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري و تبصرة ۱ ماده ۶۸ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، كساني كه از نحو‌ه‌ي برگزاري انتخابات شكايتي داشته باشند مي‌توانند ظرف هفت روز از تاريخ اخذ رأي (۹۴/۱۲/۷ لغايت ۹۴/۱۲/۱۳) شكايات مستند خود را به دبيرخانة شوراي نگهبان (و يا دفاتر نظارت شوراي نگهبان در سراسر كشور) تسليم دارند.نشاني دبيرخانه مركزي: تهران ـ خيابان شهيد سپهبد قرني، خيابان شهيدان شاداب، روبروي هتل قدس، محل اخذ شكايات.

بديهي است بر اساس تبصره ۲ ماده مذكور، شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام، نام خانوادگي، شغل، نشاني كامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاي شاكي را داشته باشد.
ضمناً مستند به تبصره ۳ اين ماده در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك كسي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد، قابل تعقيب و پيگيري است.

هيأت مركزي نظارت بر انتخابات
پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري
و دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي